Strona Główna

Film informacyjny w polskim języku migowym wraz z opisem o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Grajewie

Opis tekstowy do filmu w PJM (pobierz)

Lista aktualności

 • St. kpt. Jarosław Szeszko nowym Komendantem Powiatowym PSP w Grajewie

  min.jpg
  2023-03-03 14:54:34

  Dzisiaj, 3 marca 2023 r., w Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się uroczystość przekazania aktu mianowania na stanowisko Komendanta jednostki st. kpt. Jarosławowi Szeszce. W uroczystości poza współpracownikami z jednostki udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządowi z terenu powiatu grajewskiego oraz reprezentanci jednostek i organizacji.

 • Warsztaty tworzenia świec sojowych

  min.jpg
  2023-03-03 09:38:39

  W czwartkowe popołudnie w Dworze w Niećkowie odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, mających na celu integrację lokalnych mieszkańców. Spotkania te organizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Grajewie przy współpracy z Zespołem Szkół w Niećkowie w ramach grantu otrzymanego w Konkursie „Nasz Zabytek” z Fundacji Most the Most, wykorzystanego na I etap przebudowy Dworu w Niećkowie.

 • Prezentacji Edukacyjno-Doradczych "Uczelnie w Powiecie"

  min.jpg
  2023-03-01 15:24:00

  I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Grajewie po raz piąty zostało gospodarzem Prezentacji Edukacyjno-Doradczych "Uczelnie w Powiecie", które organizowane są przez redakcję dwutygodnika "Wieści Podlaskie".

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  min.jpg
  2023-03-01 15:02:00

  1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 • Nowe laboratoria w grajewskim Szpitalu

  miniaturka.jpg
  2023-02-27 09:40:39

  W miniony piątek (24.02.2023 r.) w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie odbyło się uroczyste otwarcie laboratoriów wyremontowanych w ramach zadania pn. „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - W związku z COVID19”. Inwestycja, która wyniosła 2 682 062,08 zł, sfinansowana została ze środków przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, ze środków własnych Powiatu Grajewskiego oraz środków własnych wszystkich samorządów z terenu powiatu grajewskiego.

 • Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo MARZEC 2023 r.

  Apteka.jpg
  2023-02-22 12:51:28

  Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje, iż część z niżej wymienionych aptek, pomimo ustawowego obowiązku, nie realizuje dyżurów, wbrew pisemnym i ustnym prośbom Starosty Grajewskiego.

 • Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

  miniaturka.jpg
  2023-02-22 08:07:02

  Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowała kampanię społeczną pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”.

 • Uchwała Nr 209/1025/23 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku.

  informacja.png
  2023-02-16 14:02:30

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) oraz uchwały Nr LXVII/312/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5165), uchwala się, co następuje:

 • Zarząd Powiatu Grajewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Grajewskiego wraz z przekazaniem dotacji na ich realizację w 2023 roku.

  informacja.png
  2023-02-16 14:01:03

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) oraz uchwały Nr LXVII/312/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5165).