Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Pani Ewa Godlewska - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 60


Wydział wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
 • zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom,
 • obronności,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • koordynowania działań i współpracy z powiatową administracją zespoloną,
 • spraw obywatelskich,
 • prowadzenie rejestru (ewidencji) organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami,
 • obsługi informatycznej.
 • realizowania procedury w przypadku organizowania i zabezpieczania imprez masowych,
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi , w tym m.in.:
  1. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
  2. wspieranie organizacji pozarządowych.

Dodana: 24 maj 2017 10:42

Zmodyfikowana: 6 maj 2021 09:17