Placówki pomocy społecznej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Lp.

Adresy dyżurów

Dni i godziny

Dane kontaktowe

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo

Poniedziałek-Piątek

Godz. 8:00-12:00

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Poniedziałek-Piątek 7:30-15:30

Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B pok. Nr 21

tel.(86)  273 84 60

 

2

Urząd Gminy w Radziłowie Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

 

Poniedziałek

Godz. 8:00-12:00

3

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn

Wtorek

Godz. 8:00-12:00

4

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie, Gmina Grajewo, ul. Szkolna 1

Środa

Godz. 10:00-14:00

5

Urząd Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

Czwartek

Godz. 8:00-12:00

6

Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz

Piątek

Godz. 8:00-12:00

 

Wykaz jednostek w których można uzyskać pomoc na terenie powiatu grajewskiego

Lp.

Gmina

Nazwa jednostki

adres jednostki

Nr telefonu

Adres e-mail

1

Grajewo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

ul.Strażacka 6

19-203 Grajewo

86 273–08–60

mops@mops.grajewo.pl

2

Grajewo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

ul.Komunalna 6

19-200 Grajewo

86 272-22-60

gops@grajewo.com

3

Grajewo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74 C
19- 200 Grajewo

86 273-87-09

pcprgrajewo@wp.pl

4

Radziłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Plac 500-lecia 15

19 - 213 Radziłów

86 273-68-72

gops@gminaradzilow.pl

5

Rajgród

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

ul. Warszawska 9

19-206 Rajgród

86 272-18-45

ops_rajgrod@op.pl

6

Szczuczyn

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

86 273-50-80 w.23

um@szczuczyn.pl

7

Grajewo

Klub ,,ZDROWIE i TRZEŹWOŚĆ"

19-200 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 2 B

19-200 Grajewo

86 272 63 68

w.wieczorek58@o2.pl

8

Grajewo

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19-200 Grajewo

ul. Strażacka 6

przy Urzędzie Miasta

pokój nr 19

86 273 08 20

------------------

9

Grajewo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie

19-200 Grajewo

ul. Mickiewicza 3

(wejście od ul. Strażackiej)

86 272 35 87

 

pppgrajewo@wp.pl

10

Grajewo

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

ul. T. Nowickiego 1
19-200 Grajewo

86 272-27-24

dps@starostwograjewo.pl

 

 

Dodana: 21 marzec 2019 14:14

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 14:15