Podpisanie umowy na wypłatę dofinansowania/grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Dwór w Niećkowie

loga fundacji Most the Most i herb powiatu grajewskiego.jpg

Rewaloryzacja Dworu w Niećkowie

przy dofinansowaniu przez Fundację Most the Most
w ramach Konkursu "Nasz Zabytek"

 

Kwota dofinansowania:                   1 000 000,00 zł

Szacunkowa wartość inwestycji:    1 420 000,00 zł

W dniu 02 marca 2022 r. w Dworze w Niećkowie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wypłatę dofinansowania/grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Dwór w Niećkowie, pomiędzy organizatorem konkursu - Fundacją Most the Most z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 73, a zwycięzcą pilotażu Konkursu „Nasz Zabytek” w województwie podlaskim - Powiatem Grajewskim z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B.

Celem realizacji zadania jest rewaloryzacja zabytkowego Dworu w Niećkowie i dostosowanie do docelowego sposobu użytkowania zgodnego z pomysłami zgłoszonymi przez lokalną społeczność w ramach Konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most the Most, mające na celu wdrożenie nowej funkcji społecznej obiektu poprzez:

 • spotkania z mieszkańcami powiatu grajewskiego w formie konsultacji społecznych, mitingów tematycznych, zebrań obejmujących problematykę o szerokim spektrum;
 • spotkania cykliczne: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, warsztaty kulturoznawcze;
 • warsztaty rękodzieła (wyszywanie, haftowanie, szycie), przekazywania umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu, eventy o charakterze wspólnego (rywalizacyjnego) szydełkowania, dziania i szycia garderoby we wzorach typowych na Podlasiu;
 • stworzenie miejsca spotkań Kół Gospodyń Wiejskich;
 • stworzenie miejsca kultywowania i propagowania kultury lokalnej widzianej przez taniec ludowy, śpiew, aranżację;
 • spotkania międzypokoleniowe;
 • spotkania epizodyczne: inscenizacje lokalne, prezentacje dorobku kulturalnego (szkoły, gminy, powiatu), konferencje naukowe;
 • dostosowanie poddasza Dworu do ekspozycji i przechowywania strojów ludowych Zespołu Kłosek.

Rewaloryzacja zabytkowego Dworu w I etapie prac, obejmie roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie więźby dachowej;
 • wykonaniu nowego pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi elementami dachu;
 • przebudowie pomieszczeń w sferze budowlanej i instalacyjnej poddasza z wykończeniem;
 • wykonaniu nowej klatki schodowej;
 • rozbiórce starej klatki schodowej i fragmentu stropu w miejscu starej klatki schodowej;
 • uzupełnieniu wykończenia w miejscu demontażu starej klatki schodowej.

Dodana: 4 marzec 2022 10:32

Zmodyfikowana: 4 marzec 2022 10:32