Konsultacje społeczne

Uchwała Nr 91/450/20 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 08 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr 49/207/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. 

Uchwała Nr XLV/233/17 z dnia 2017-12-28 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu wspolpracy powiatu grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art3 ust 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Uchwała Nr 166/633/17 z dnia 2017-11-30 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

Uchwała Nr 164/630/17 z dnia 2017-11-22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok  

 

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 

Uchwała w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Powiecie Grajewskim

 

Informacja o rozpoczętych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

 

Raport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami powiatu grajewskiego

 

 

Dodana: 2 styczeń 2018 11:01

Zmodyfikowana: 13 październik 2020 08:10