Zajęcia klubowe WTZ

LOGA WTZ.jpg

 

WS.8312.1.2023

 

INFORMACJA

 

W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 4 i § 5 pkt 2 uchwały Nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, zmienionej uchwałą Nr 200/952/22 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie informuje, iż w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. odbędzie się nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych w tych warsztatach terapii zajęciowej, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do ww. uchwały Nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z up. Starosty

/-/

Jolanta Jaśkowiak

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Grajewo, 23 maja 2023 r.

Dodana: 23 maj 2023 10:26

Zmodyfikowana: 23 maj 2023 10:26