Uroczysta Msza święta i wystawa poświęcona pomordowanym i prześladowanym księżom, zakonnikom i zakonnicom diecezji łomżyńskiej w latach 1939 – 1989

ZAPROSZENIE

na

Uroczystą Mszę świętą i wystawę poświęconą pomordowanym i prześladowanym księżom, zakonnikom i zakonnicom diecezji łomżyńskiej w latach 1939 – 1989

22 października 2023

 

Patronat JE bp. łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

ORGANIZATORZY:

GRH im. Brygady Kawalerii „Plis”

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie

Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w parafii Zaręby Kościelne

Związek Żołnierzy NSZ Okręg Łomża

Światowy Związek Żołnierzy AK Obwodu Zambrów

Związek Kurpiów

Związek Szlachty Polskiej Oddział Zambrów

Łomżyńskie Bractwo Kurkowe „Pospolite Ruszenie”

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Muzeum Diecezjalne w Łomży

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Białystok

 

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Szanowni Państwo, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich

Pragniemy zaprosić Państwo na wyjątkowe wydarzenie a mianowicie uroczystą Mszę świętą w intencji wszystkich duchownych diecezji łomżyńskiej pomordowanych, torturowanych, więzionych i prześladowanych w latach 1939 – 1989. W okrutnych latach okupacji niemieckiej i powojennego komunistycznego zniewolenia dziesiątki księży diecezji łomżyńskiej było zamordowanych, dziesiątki torturowano, głodzono, więziono i długie lata prześladowano. Często tylko dlatego, że byli księżmi katolickimi niosącymi pomoc i opiekę duchową. Okupanci wiedzieli, że aby złamać ducha Polaków przede wszystkim trzeba zniszczyć kościół w Polsce. Robili to konsekwentnie i bezwzględnie. Chcemy przypomnieć o skali poświęcenia duchowieństwa diecezji łomżyńskiej do ofiary życia włącznie. Upomnieć się o pamięć o nich jako o tych, którzy w chwili próby nieśli pocieszenie naszym ojcom, matkom, dziadkom i pradziadkom.

Zapraszamy druhów ze sztandarami do uczestnictwa w uroczystej Mszy świętej, która będzie odprawiona w 500 letniej Katedrze Łomżyńskiej. Po Mszy świętej zapraszamy do Muzeum Diecezjalnego mieszczącego się tuż obok Katedry Łomżyńskiej, aby obejrzeć wystawę o bł. ks. Jerzym Popiełuszce oraz innych księżach prześladowanych w czasach komunizmu.

Zapraszamy na niedzielę 22 października, uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 10.00

Dlaczego 22 października? To niedziela przypadająca pomiędzy datą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która miała miejsce 19 października 1984 r. a datą śmierci bp. łomżyńskiego Stanisława Kostki Łukomskiego 28 października 1948 r., prawdopodobnie w wyniku zamachu służb komunistycznych. Ks. bp. był tym, który cudem uratował 500 letnią Katedrę Łomżyńską przed wysadzeniem w powietrze przez Niemców.

Prosimy jednocześnie Szanownych Druhów o pomoc w szerokim rozpropagowaniu informacji o tym wydarzeniu, zmobilizowanie lokalnych organizacji społecznych i wspólnot, również szkoły. Także wójtów, burmistrzów, starostów czy prezydentów aby pomogli w zorganizowaniu autokarów czy busów na dojazd na uroczystości. Proboszczowie powinni już być powiadomieni o wydarzeniu z ramienia Kurii Diecezji Łomżyńskiej.

Zapraszamy serdecznie raz jeszcze i do zobaczenia w Łomży 22 października.

 

Organizatorzy

Dodana: 20 październik 2023 07:53

Zmodyfikowana: 20 październik 2023 07:53