Podpisanie umowy z wykonawcą na inwestycję „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyprki”

Dzisiaj (25 października 2023 r.) w gabinecie Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda podpisana została umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze – Cyprki”.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. w Grajewie.

Z ramienia Powiatu umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Jan Julian Połonowicz, natomiast ze strony wykonawcy zastępca Prezesa PD-M „UNIDROG” Dorota Kulikowska.

W trakcie spotkania podpisany został także protokół przekazania terenu pod roboty budowlane, który ze strony Powiatu podpisali: Waldemar Remfeld Starosta, Tomasz Cebeliński Wicestarosta, Jan Julian Połonowicz Dyrektor ZDP w Grajewie i Małgorzata Cybula Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Starostwa. Protokół podpisali także reprezentanci samorządów, na których terenie będą prowadzone prace, a byli to: Stanisław Szleter Wójt Gminy Grajewo i Maciej Paweł Bednarko Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo.

Zadanie oszacowane zostało na ponad 11 mln 323 tys. zł, które pokryte będą m.in. z dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% wartości zadania, a także środków własnych budżetów Powiatu Grajewskiego Miasta Grajewo i Gminy Grajewo.

Dodana: 25 październik 2023 12:22

Zmodyfikowana: 25 październik 2023 12:22