Odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich”

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa, zgłosiło do odbioru, wykonane w całości zadanie pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich”, które składa się z dwóch części: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek”.

Protokół odbioru końcowego, po ocenie jakości wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem, podpisała Komisja w składzie: Jan Julian Połonowicz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie wraz z pracownikami Jarosławem Olszewskim i Barbara Szubą. W spotkaniu obecni byli także: Waldemar Remfeld Starosta Grajewski, Tomasz Cebeliński Wicestarosta Grajewski, Waldemar Tadeusz Wieczorek członek Zarządu, Tomasz Kulikowski współwłaściciel PD-M „UNIDROG” Sp. z o.o. oraz Ewa Cybula Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

W ramach zadania wykonanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowano odcinki dróg na łącznej długości po 950 m na każdej z nich wraz z wykonaniem odwodnienia korpusu drogi, pobocza utwardzonego oraz chodników na odcinkach ustalonych w projekcie. W zadaniu dotyczącym drogi powiatowej w miejscowości Słucz zmodernizowano skrzyżowanie oraz wybudowano przejście dla pieszych.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy użytkowników drogi.

Wartość zadania wyniosła prawie 2 250 000,00 zł. Kwota ta pokryta jest z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Trzecia Edycja – PGR na inwestycje drogowe w wysokości 2 000 000,00 zł, a także ze środków własnych pochodzących z budżetów: Powiatu Grajewskiego, Gminy Wąsosz i Gminy Radziłów.

Dodana: 29 sierpień 2023 09:21

Zmodyfikowana: 31 sierpień 2023 17:07