Nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

LOGA WTZ.jpg

WS.8312.3.2023

 

INFORMACJA

 

W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 4 i § 5 pkt 1 uchwały Nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionej uchwałą Nr 200/952/22 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2022 r., Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie informuje, iż w terminie od 1 listopada 2023 r. do 14 listopada 2023 r. odbywa się nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” (okres realizacji od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.).

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do ww. uchwały Nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z up. Starosty

/-/

Jolanta Jaśkowiak

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Grajewo, 20 października 2023 r.

Dodana: 20 październik 2023 09:38

Zmodyfikowana: 20 październik 2023 09:38