LXXXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego i posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej

Uprzejmie zapraszam na LXXXII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Grajewskiego w roku szkolnym 2022/2023 oraz o stanie oświaty w szkołach prowadzonych przez Powiat Grajewski w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  3. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
  4. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu grajewskiego w roku 2024;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grajewie;
  6. w sprawie przyjęcia przez Powiat Grajewski zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
  7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023;
  8. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2026.
 8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu  30 października (poniedziałek) br. o godz. 08:45  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  3. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
  4. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu grajewskiego w roku 2024;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grajewie;
  6. w sprawie przyjęcia przez Powiat Grajewski zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
  7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023;
  8. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2026.
 1. Analiza sytuacji finansowej szkół, dla których Powiat Grajewski jest organem prowadzącym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie – stan zagospodarowania mienia, zadania inwestycyjne, stan zatrudnienia, poziom wynagradzania za rok 2022 i pierwsze półrocze 2023.
 2. Sprawy różne.

Dodana: 25 październik 2023 08:16

Zmodyfikowana: 25 październik 2023 08:16