Konferencja prasowa dotycząca inwestycji prowadzonych w Wojewodzinie

LOGA PŁ.jpg

Na drodze powiatowej w miejscowości Wojewodzin, która jest obecnie remontowana, odbyła się dzisiaj konferencja prasowa. W spotkaniu poza przedstawicielami Powiatu Grajewskiego w osobach Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda i Marii Gwiazdowskiej członka Zarządu Powiatu uczestniczyli także Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, Wanda Elżbieta Mieczkowska Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zdzisława Choynowska Dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

Rozmowy dotyczyły oczywiście przeprowadzonych już etapów zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin- Wierzbowo”, znaczenia drogi, zarówno dla mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i społeczności szkolnej, jako drogi dojazdowej do miejsca pracy i nauki.

Waldemar Remfeld w rozmowie z redaktorem TVP3 Białystok podkreślił także wagę pozyskanego na ten cel dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 991 000,00 zł. Bez tych pieniędzy realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, za co szczególnie podziękował Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, który w dużej mierze przyczynił się do ich pozyskania.

W związku z prowadzonymi pracami nad inwestycją utworzenia tzw. tymczasowych obozowisk kontenerowych (TOK) dla 1 Dywizji Piechoty Legionów, które zlokalizowane będą w Wojewodzinie, uczestnicy spotkania rozmawiali także z ppłk Piotrem Kranz. Zaznaczył on, iż nowa, remontowana droga jest bardzo ważna dla przeprowadzenia ww. inwestycji. Dzięki poprawie infrastruktury drogowej o wiele łatwiej przebiega transport sprzętu na teren wojskowy.  

„Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin- Wierzbowo” jest jedną z trzech części inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową głównych drób powiatowych powiatu grajewskiego”. Całkowita wartość zadania oszacowana jest na ponad 22 mln 370 tys. zł. Ww. dofinansowanie to ponad 67% całości zadania.

Dodana: 18 wrzesień 2023 14:24

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2023 14:27