Miasto Grajewo

Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6 A
19-200 Grajewo
tel. (86) 273-08-02
fax (86) 273-08-03
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl


Grajewo - położone przy dolinie rzeki Ełk miasto w województwie podlaskim. Wraz z innymi gminami: Szczuczyn, Rajgród, Radziłów oraz Wąsosz tworzy powiat grajewski. Przed nowym podziałem administracyjnym Grajewo w latach 1975-1998 należało do województwa łomżyńskiego. Miasto leży na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowszczyzny, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, dróg krajowych 61 i 65. Atrakcyjne położenie, zasoby gospodarcze oraz przyrodnicze to interesująca propozycja zarówno dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, jak i dla turystów. Grajewo jest doskonałym punktem wypadowym na tereny, największego w Polsce, Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmującego obszar 59223 ha. Odległość z Grajewa do Osowca - stolicy Parku wynoosi ok. 27 km. Park posiada największy w Europie środkowej naturalny kompleks torfowisk niskich z niezwykle bogatą szatą roślinną. Bagna biebrzańskie stanowią ważne miejsce postojowe w wędrówkach ptaków z północnej i środkowej Europy do Afryki i Azji, są matecznikiem łosia - zwierzęta te przetrwały i rozprzestrzeniły się na całe terytorium Polski. Liczna jest tu także populacja bobra, dogodne warunki do życia znajduje wydra, wilk, borsuk, sarna, jeleń, dzik i drobne ssaki. W wodach rzeki oraz w jej licznych zakolach i starorzeczach stwierdzono występowanie 36 gatunków ryb i minogów. Ponadto w pobliżu miasta istnieją cztery rezerwaty przyrody:

  • Czerwone Bagno (25 km od Grajewa) jest najbardziej znanym rezerwatem BPN i pierwszą w Polsce chronioną ostoją łosia.
  • Czapliniec Bełda (12 km od Grajewa) został stworzony dla ochrony miejsc gnieżdżenia się czapli siwej.
  • Ławski Las I oraz Ławski Las II  rezerwaty leśne (15 km od Grajewa), w których przedmiotem ochrony są fragmenty olsu i łęgu jesionowo-olszowego.

Odległości do okolicznych jezior:

  • Jezioro Rajgrodzkie - ok. 20 km
  • Jezioro Dybowskie - ok. 7 km
  • Jezioro Toczyłowskie - ok. 5 km
  • Jezioro Dręstwo - ok. 17 km

Dodana: 24 grudzień 2009 00:00

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2017 11:42