Gmina Wąsosz

Urząd Gminy Wąsosz
Plac Rzędziana 8
19-222 Wąsosz
tel.(86) 273-10-01
fax (86) 273-10-01
e-mail: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.plGmina Wąsosz jest położona w południowej części powiatu grajewskiego, w województwie podlaskim. Liczy obecnie 4167 mieszkańców, jest gminą typowo rolniczą a rolnicy specjalizują się głownie w produkcji mleka. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Bagienice, Bukowo, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Komosewo, Ławsk, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry.

Zabytki i obiekty historyczne.

W samej miejscowości Wąsosz są dwa kościoły zabytkowe godne obejrzenia. Przy ulicy Sienkiewicza stoi kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego. Budowę kościoła rozpoczęto w 1508 r. a ukończono w 1532 r. Kościół został wybudowany w stylu późnogotyckim, murowany z cegły w wątku wendyjskim i polskim, trójnawowy, pseudobazylikowy. W kościele znajdują się trzy murowane ołtarze. W polu środkowym usytuowany jest obraz Przemienienia Pańskiego, po jego lewej stronie obraz św. Rozalii. Obraz namalowany w 1908 r. Z białego marmuru wykonano epitafium małżeństwa Bzurów w drugiej połowie XIX w. Drugie prostokątne epitafium z białego marmuru zostało wmurowane 15 sierpnia 1997 r. na uroczystej mszy św. przez wojewodę łomżyńskiego i parafian wąsoskich.
Kościół filialny, przez mieszkańców Wąsosza zwany klasztorkiem, pierwotnie karmelitów trzewiczkowych powstał około 1625 r. Wielokrotnie przebudowywany, w latach osiemdziesiątych XX w. W podziemiach kościoła znajduje się trumna rycerza przypisywana wg legendy, Rzędzianowi z Wąsoszy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący z XVI w. Przesłonięty srebrną sukienką pochodzącą z około 1740 r., zaś korony są z 1659 r.

Dodana: 16 luty 2010 12:44

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2017 11:58