Gmina Grajewo

Urząd Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6
19 - 200 Grajewo
tel./fax.: (86) 272-30-00
e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl
www.gminagrajewo.pl

 Gmina Grajewo położona jest w województwie podlaskim, na jego północno zachodniej granicy, w powiecie grajewskim. Gmina położona jest wokół 23–tysięcznego miasta Grajewo, które stanowi odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Powierzchnia gminy wynosi 30 813 ha. Liczy 6214 mieszkańców. Na jej terenie funkcjonuje 49 sołectw (51 miejscowości). Jest to region o charakterze typowo rolniczym. Tutejsi rolnicy specjalizują się głownie w produkcji mleczarskiej i współpracują ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekpol” w Grajewie producentem popularnych i cenionych na rynku marek: „łaciate” i „milko”.

Gmina ma duże walory przyrodnicze. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym gminy jest unikatowy na skalę europejską Biebrzański Park Narodowy. Stanowi on jedyny w tej części kontynentu naturalny obszar bagienny. Tak duży i unikatowy naturalny kompleks torfowisk położony nad malowniczo meandrującą rzeką posiada nadzwyczajne walory krajobrazowe, inspirujące nie tylko artystów, fotografików, malarzy, ale również spragnionych wrażeń turystów. Stanowi on ostoję wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Od wieków zamieszkują tu wydry, borsuki, bobry, lisy, jenoty, wilki, łasice, gronostaje. Bagna Biebrzańskie to przede wszystkim jednak królestwo ptaków - żyje ich tu przeszło 200 gatunków. Najrzadsze z nich to: orzeł bielik, orlik grubodzioby, bocian czarny, wodniczka oraz - stanowiący symbol Biebrzańskiego Parku Narodowego - batalion. W korycie meandrującej Biebrzy, jej dopływach oraz starorzeczach żyje także kilkadziesiąt gatunków ryb i innych zwierząt wodnych.

Walory przyrodnicze

 • bliskie sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego - południowa część gminy znajduje się w jego otulinie,
 • przez gminę przepływa rzek Ełk i Kanał Rudzki,
 • Jezioro Toczyłowo i Jezioro Mierucie,
 • czyste powietrze,
 • brak dużych zakładów przemysłowych,
 • wiele gatunków ptactwa,
 • duże kompleksy leśne.

Festyn Strażacki

Tradycją w gminie jest rokrocznie organizowany Festyn Strażacki, który główną atrakcja są zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie funkcjonuje 11 jednostek OSP, zrzeszających około 200 strażaków – ochotników.

Inwestycje

Gmina realizuje proces zrównoważonego rozwoju mającego na celu poprawę życia mieszkańców i troskę o środowisko naturalne przy wykorzystaniu środków pomocowych z programów unijnych i krajowych.

Nasz samorząd jest już doświadczony i mamy efekty w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy. Obecnie jako pełnoprawni członkowie Unii Europejskiej jesteśmy coraz bardziej przekonani, że wiele celów wyznaczonych w zakresie poprawy całej infrastruktury i polepszenia warunków życia mieszkańców uda się szybciej zrealizować.

Projekty realizowane przy wykorzystaniu środków pomocowych:

 • inwestycje wodociągowe i drogowe
 • projekty z zakresu Odnowy Wsi, np. urządzenie centrum w miejscowości Białaszewo i Wierzbowo, projekt Centrum Rekreacyjno – Sportowe w m. Popowo,
 • budowa sal gimnastycznych w gminnych szkołach,
 • projekty miękkie, np. organizacja bezpłatnych kursów na prawo jazdy (samochody ciężarowe).

Dodana: 24 grudzień 2009 00:00

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2019 12:23