Gmina Szczuczyn

Urząd Miasta i Gminy Szczuczyn
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuuczyn
tel. 86 273-50-80
um@szczuczyn.pl
www.um.szczuczyn.pl


Około 1425 r. nad Wissą osiedlili się Szczukowie, pochodzący z północnego Mazowsza. Przywilejem z dnia 16 października 1436 r. książę Władysław ponownie nadał i sprzedał Falisławowi i Marcinowi Szczukom 55 włók ziemi po obu stronach Wissy. Na tych ziemiach powstała wieś Szczuki Litwa. Wieś ta w 1651 r. przeszła w ręce Jana Lawskiego. W 1683 r. ziemię odkupił Stanisław Antoni Szczuka, sekretarz i zaufany dyplomata króla Jana III Sobieskiego. Magnat zgromadził inne ziemie w tej okolicy. W latach 1689-91 rozpoczął się pierwszy etap budowy miasta Szczuczyna. 9 listopada 1692 r. uznaje się za datę powstania miasta. Po wielkim pożarze w roku 1699 miasto zostało odbudowane przez S. A. Szczukę. Jan III Sobieski nadał Szczuczynowi prawa miejskie magdeburskie. By) on fundatorem barokowego zespołu kościoła, kolegium i klasztoru, jako wotum wdzięczności za Wiktorię wiedeńską. W 1700 r. rozpoczęło tu działalność kolegium pijarskie. W 1721 r., już po śmierci S. A. Szczuki, powstała w Szczuczynie szkoła dla dziewcząt. Szczuczyńskie kolegium kończyli zasłużeni uczeni: Jakub Falkowski, Antoni i Jakub Wagowie, Bronisław Trentowski. Istniał tutaj pierwszy w Polsce instytut dla głuchoniemych, który w 1816 r. przeniesiono do Warszawy. W 1858 r. powstałw Szczuczynie szpital pw. św. Stanisława. W przeciągu dziejów przez miasto przechodzili żołnierze obcych armii. Szczególnie aktywnie w VII obwodzie szczuczyńskim działała Polska Organizacja Wojskowa.Szczuczyn dwukrotnie był miastem powiatowym: w 1807 r. w ramach Księstwa Warszawskiego zachowano utworzony przez Prusaków powiat biebrzański, którego siedzibę z Goniądza przeniesiono do Szczuczyna. Powiat ten, po utworzeniu Królestwa Kongresowego, włączono w 1816 r. do obwodu augustowskiego, przemianowanego w 1842 r. na powiat augustowski. Dopiero w 1866 r. wyodrębniono z po-wiatu augustowskiego powiat szczuczyński (gubernia łom­żyńska), którego siedzibę w 1918 r. przeniesiono do Grajewa. Nazwę powiatu zmieniono w 1950 r. Gmina Szczuczyn zajmuje powierzchnię 11572 ha,w tym miasto 1323 ha. W gminie mieszka 6818 osób (w Szczuczynie - 3640). W gminie lasy zajmują powierzchnię 1864 ha. Poza Szczuczynem w skład gminy wchodzą wsie: Koniecki-Roztroszewo, Koniecki Małe, Sokoły, Obrytki, Brzeźno, Jambrzyki, Bęćkowo, Kurki, Niedźwiedzkie, Niedżwiadna, Lipnik, Załuski, Mazewo, Skaje, Swidry-Awissa, Czarnowo, Czarnówek, Zacieczki, Dołęgi, Bzury, Wólka.Chojnowo, Milewo, Niećkowo, Rakowo, Gutki, Stare Guty, Danowo, Tarachy. W Szczuczynie funkcjonuje Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum, Zespół Szkolno - Przedszkolny oraz szkoły podstawowe w Bzurach i Niedżwiadnej. Miejski Dom Kultury ma swą siedzibę przy hali sportowej. W Muzeum Pożarnictwa zgromadzono wiele cennych eksponatów. W mieście i na terenie gminy znajduje się szereg zabytków architektury: barokowy zespół popijarski w Szczuczynie, dom zpocz. XVII w., stary zajazd pocztowy, ruiny pałacu Szczuków,zbórewangelickizXVIIIwieku,cmentarzewangelickiikatolicki z XIX wieku, koszary 4. Pułku Kozaków Dońskich z XIX w., pomnik upamiętniający martyrologię szczuczyńskich Żydów (przy drodze do wsi Skaje), dwory w Niećkowie i Bęćkowie, późnogotycki kościół w Niedżwiadnej.

Dodana: 3 wrzesień 2013 15:04

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2017 12:00