Gmina Rajgród

Urząd Miasta i Gminy w Rajgrodzie
ul. Warszawska
19-206 Rajgród
tel. (86) 272 19 40 oraz (86) 272 16 39
fax  (86) 272 19 41
www.um.rajgrod.pl


Gmina Rajgród leży w północnej części powiatu grajewskiego, nad granicą województwa podlaskiego z województwem warmińsko-mazurskim. Od północnego-zachodu graniczy z gminami: Prostki i Kalinowo (znajdującymi się w powiecie ełckim i woj. Warmińsko-mazurskim); od północnego wschodu z gminą Bargłów Kościelny (powiat augustowski); od południowego wschodu z gminą Goniądz (powiat moniecki) i od południowego zachodu z gminą Grajewo. Zajmuje obszar 207 km2, jest zamieszkiwana przez 5 744 mieszkańców (z czego 1 783 mieszka na terenie miasta Rajgród). Powierzchnia gminy wynosi  20716 ha, w tym 5879 ha stanowią lasy, a 1254 ha - wody. Od południowego-wschodu gmina graniczy z kompleksem leśnym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nieco ponad 6% powierzchni gminy zajmują wody; głównie są to powierzchnie związane z Jeziorem Rajgrodzkim i rzeką Jegrznią.

Bez wątpienia największą atrakcją gminy jest Jezioro Rajgrodzkie. Jest to typowy zbiornik rynnowy o powierzchni 15,1 km2, średniej głębokości 25m i maksymalnej 52m. Należy do grupy jezior Pojezierza Rajgrodzkiego. Ma ono silnie rozwiniętą linię brzegową (56 km długości).Wysokie brzegi (skarpy do kilkunastu metrów wysokości) są pokryte lasem. Dorodne lasy sosnowe nad odnogą południową i zbiornikiem głównym oraz bogata roślinność przybrzeżna wytwarzają specyficzny mikroklimat.

Z zatoki wschodniej wypływa rzeka Jegrznia, która po licznych meandrach wpływa do jeziora Dręstwo, następnie z niego wypływa i wpada na rozległy teren Czerwonego Bagna. Dzięki licznym rzeczkom i kanałom Jezioro Rajgrodzkie jest włączone do szlaku wodnego przebiegającego z Olecka do Augustowa. Natomiast z zatoki południowej bierze swój początek Kanał Kuwasy, który wraz z mniejszymi kanałami i rowami melioracyjnymi tworzy sieć wód powierzchniowych na rolniczej części gminy. Mocno wydłużone odnogi jeziora oraz urozmaicona linia brzegowa sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. Osiągalna długość jednego odcinka na jeziorze wynosi 12 km. Przeważającymi wiatrami są wiatry północno – zachodnie.

W Rajgrodzie znajdują się dwa kluby żeglarskie:

  • Klub Żeglarski "Zefir",
  • Stowarzyszenie Yacht Club "Arcus" Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego posiadający basen portowy przystosowany dla potrzeb żeglarzy niepełnosprawnych (Organizacja pożytku publicznego wyróżniona tytułem „Przyjazny Brzeg”).

Na całym jeziorze obowiązuje strefa ciszy, tj. zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi. Fauna jeziora to wodne ptactwo: perkozy, łabędzie, kormorany, rybitwy, kilka gatunków dzikich kaczek oraz ryby: szczupak, okoń, miętus, ukleja, sieja, sielawa, płoć, leszcz, węgorz. Nad jeziorem istnieją bardzo dobre warunki rozwoju turystyki i rekreacji.

Największe atrakcje turystyczne Gminy Rajgród

Biebrzański Park Narodowy - leżący na terenie gminy Rajgród fragment BPN to mechowiska między Czerwonym Bagnem a Grzędami, jest to teren ulegający obecnie silnym przekształceniom, (dominacja zespołów fauny związanej z zakrzaczeniami łozowymi, penetrowany przez łosia, sarnę, jelenia, lisa, lisicę, tchórza). Fragmenty otwartego mechowiska stanowią miejsce gniazdowania brodźca samotnego, myszołowa, błotniaków i cietrzewia. Występują tu również orlik krzykliwy, bocian czarny, gniazdujące w lesie a polujące na terenie otwartym.
Rezerwat przyrody Czapliniec Bełda - rezerwat zajmuje powierzchnię 11,58 ha. Istnieje od 1930 r., potwierdzony prawnie w 1958. Rezerwat utworzono dla ochrony kolonii lęgowej czapli siwej, a jednocześnie zachowania boru sosnowego (o 200 – letnim starodrzewie) z domieszką 140 – letniego świerka, a nadto torfowiska przejściowego z wieloma rzadkimi gatunkami roślin.
Rezerwat przyrody Czerwone Bagno oraz Rezerwat Grzędy - Rezerwat „Czerwone Bagno” jest niepowtarzalną i bezcenną enklawą przyrodniczą. Obejmuje on naturalną ostoję łosi. Przez Czerwone Bagno prowadzi kilka znakowanych szlaków turystycznych oraz ścieżka dydaktyczna.

Góra Zamkowa - wzniesienie o stromych zboczach sięgające do 15 m. nad poziom wody, znajdujące się na półwyspie Jeziora Rajgrodzkiego najstarsza część Rajgrodu W przeszłości było to grodzisko jaćwieskie, następnie gród książęcy, a od 1571 roku do końca XVIII wieku dwór starosty rajgrodzkiego. Obecnie z wierzchołka góry podziwiać można panoramę jeziora i okolice; na zboczu góry estrada, a u jej podnóża plaża miejska.

Kościół Parafialny pw. NMP - zbudowany z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, w latach 1906-12; trójnawowy, z transeptem. W nawach bocznych witraże. W ołtarzu głównym XVII wieczny obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej - w opinii wiernych uznawany za cudowny. Parafia w Rajgrodzie erygowana została w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła.

Kościół Parafialny pw św. Wojciecha w Rydzewie - drewniany, zbudowany w latach sześćdziesiątych XIX wieku na planie prostokąta. Wewnątrz zabytkowe organy.

Rajgrodzki Rynek - obecnie Plac 1000- lecia, który po ostatniej wojnie zasadzony został drzewami. Zachował jednak trójkątny kształt, ponieważ powstał przy rozwidleniu drogi wychodzącej z rajgrodzkiego dworu; jedna kierowała się ku Mazowszu, a druga na Litwę. Przy rynku znajduje się szereg kamieniczek z końca XIX wieku i pierwszych lat wieku XX. Część z nich jest typową pożydowską architekturą.

Młyn na Wojdach - młyn wodny nad rzeką Jegrznią w Wojdach wzniesiony w 1911r. przez Wacława Mościckiego - ostatniego właściciela majątku Wojdy, w którym znajdowało się ponad 100 ha stawów rybnych.

Dodana: 4 styczeń 2010 00:00

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2017 11:59