Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki-Białaszewo i Białaszewo – DW 668

Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego.jpg

 

"Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki-Białaszewo
i Białaszewo – DW 668"

W dniu 24 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisana została umowa o dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki-Białaszewo i Białaszewo - DW 668". Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 200 000,00 zł.
Umowę z ramienia Województwa podpisali: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś. Z ramienia Powiatu natomiast: Starosta Grajewski Waldemar Remfeld i Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński.
Na powyższe zadanie, we wrześniu 2022 r., podpisana została umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Pisza, które opracowało dokumentację techniczną i niebawem rozpocznie roboty budowlane.
W ramach inwestycji droga zostanie przebudowana na dwóch odcinkach: pomiędzy miejscowością Pieniążek i Białaszewo oraz od końca Białaszewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 668, na łącznej długości 4285 m. Wykonane będą chodniki o łącznej długości prawie 450 m oraz pobocze na długości 8123 m. Wzdłuż remontowanych odcinków przeprowadzone zostanie także odwodnienie korpusu drogowego. Zadanie obejmie przebudowę dwóch skrzyżowań z dostosowaniem ich do obecnie wymaganych parametrów. Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców wykonane będą dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz dwie wyspy dzielące na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1809B ma na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników. 

Dodana: 26 kwiecień 2023 07:34

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2023 15:00